Základné informácie

Základné informácie Slovenský olympijský výbor

názov: Slovenský olympijský výbor

adresa sídla: Kukučínova ulica 26, 838 08 Bratislava

právna forma: občianske združenie

identifikačné číslo organizácie: 308 11 082

číslo bankového účtu: SK07 1100 0000 0026 2702 3539 (§ 75 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 

adresa elektronickej pošty: office@olympic.sk


druh športovej organizácie: národná športová organizácia (§ 25 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

druh vykonávanej športovej činnosti: Slovenský olympijský výbor má ako člen medzinárodného olympijského hnutia postavenie a oprávnenia národného olympijského výboru podľa Olympijskej charty.

Slovenský olympijský výbor plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, rozvíja, podporuje a chráni olympijské hnutie v Slovenskej republike,
b) zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej charty v Slovenskej republike,
c) podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike,
d) riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných olympijských výborov,
e) zastupuje Slovenskú republiku na olympijských hrách a iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo národnými olympijskými výbormi iných krajín,
f) vykonáva výlučnú pôsobnosť vo veciach vymedzených Olympijskou chartou.meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Anton Siekel - prezident SOV, Jozef Liba - generálny sekretár SOV

adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: office@olympic.sk

meno a priezvisko kontrolóra: Ing. Ján Mižúr

adresa elektronickej pošty kontrolóra: mizur@sportcenter.sk

príslušnosť k športovým organizáciám: člen Medzinárodného olympijského výboru, člen Európskych olympijských výborov

spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: § 25 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Autor: Patrik Hrbek

ZOSTÁVA DO Olympijských hier mládeže 2018, Buenos Aires

Exkluzívny partner

  Generálni partneri

   Hlavní partneri

    Partner

    Dodávatelia

     Mediálni partneri

      Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
      Viac informácií...
      Súhlasím