Niečo sa chystá?

Slovenský olympijský a športový výbor, ako organizácia zastrešujúca šport na Slovensku sa rozhodol zanalyzovať súčasný stav športu na Slovensku z profesionálneho aj amatérskeho hľadiska. V projekte sa snažíme nájsť (a popísať) problémy športového života vo všetkých jeho častiach a pripraviť pôdu pre vypracovanie stratégie rozvoja celého športového ekosystému na Slovensku do roku 2030.

zobraziť viac

Špecifické ciele projektu

Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti športových výsledkov

Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti športových výsledkov

Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti zapojenia sa do športových aktivít

Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti zapojenia sa do športových aktivít

Analyzovať a identifikovať súčasný stav športovania obyvateľstva vo všeobecnosti

Analyzovať a identifikovať súčasný stav športovania obyvateľstva vo všeobecnosti

Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti športovej infraštruktúry

Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti športovej infraštruktúry

Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti financovania športu

Analyzovať a identifikovať súčasný stav v oblasti financovania športu

Analyzovať a identifikovať dopady športu na rôzne celospoločenské oblasti

Analyzovať a identifikovať dopady športu na rôzne celospoločenské oblasti

Vytvorenie kľúčového podkladu pre tvorbu dlhodobej koncepcie a stratégie športu

Vytvorenie kľúčového podkladu pre tvorbu dlhodobej koncepcie a stratégie športu

Pre koho je projekt určený?

V projekte počítame so zapojením širokého spektra zúčastnených strán
naprieč celým športovým ekosystémom.

Vládne športové inštitúcie

Vládne športové inštitúcie

Centrum štátnej športovej reprezentácie MV SR, Sekcia štátnej starostlivosti o šport MŠVVŠ SR, Národné športové centrum a mnoho ďalších inštitúcií.

Mimovládne športové organizácie

Mimovládne športové organizácie

Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský paralympijský výbor, Špeciálne olympiády Slovensko, Únia telovýchovných jednôt polície a mnoho ďalších organizácií.

Slovenské olympijské a športové mú​​​​​​​zeum

Špeciálne mimovládne organizácie

Slovenské olympijské a športové múzeum, Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva a ďalšie organizácie.

Národné športové federácie

Národné športové federácie

Za národné športové federácie označujeme organizácie zastrešujúce daný šport z organizačnej a finančnej stránky (SZĽH, SFZ, SVZ, SCA, ...) a mnoho ďaľších federácií.

Fakulty pre odborníkov v športe

Fakulty pre odborníkov v športe

Prešovská univerzita, Univerzita Komenského Bratislava, Univerzita Konštantína Filozofa, Univerzita Mateja bela a FTVŠ Univerzity Komenského.

Nie je ti ľahostajný vývoj športu na Slovensku? Máš dobré myšlienky a chceš ich zdieľať s odborníkmi? Staň sa členom nášho tímu!

Zaregistruj sa!

Ako budeme komunikovať?

V projekte predpokladáme využitie viacerých komunikačných kanálov:

Web SOŠV

Web SOŠV

Všetky aktuálne informácie na jednom mieste: informácie o projekte a priebehu, pripravované podujatia / workshopy, zverejňovanie výstupov projektu, zloženie pracovných skupín a ich náplň práce.

Prezentácie/ interviews

Prezentácie/ interviews

Prezentácie organizované v súvislosti s projektom, ako napríklad kick-off prezentácia, finálna prezentácia a pod. Prezentácie projektu na iných podujatiach. Interviews a workshopy.

Online prezentácie/ interviews

Online prezentácie/ interviews

Prezentácie a interviews v projekt tak ako popísané vyššie, ale organizované online formou. Online dotazníky a prieskumy.

Email

Email

V rámci pracovných skupín a na zainteresované strany. Komunikácia týkajúca sa predovšetkým progresu v projekte, pozvánok na podujatia, prípadne zber podnetov a odpovedanie na otázky. Projektové informácie prostredníctvom newslettra.

Médiá

Médiá

Tlačové správy ku kľúčovým míľnikom projektu, mediálne vyhlásenia, vyjadrenia k otázkam médií.

“Je dôležité si stanoviť víziu, kam sa chceme dostať, aj keď nám na začiatku chýbajú nástroje i cesta, po ktorej sa chceme dostať k strategickým cieľom,“

Ivo Doležal, PwC

Máte otázku? Opýtajte sa!
Radoslav Jenčuš
+421 911 640 073
[email protected]

Partneri projektu
pwc
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola