Riadiaci tím

Anton Siekel

Anton Siekel

prezident SOŠV

Jozef Liba

Jozef Liba

generálny sekretár SOŠV

Gábor Asványi

Gábor Asványi

výkonný riaditeľ SOŠV

Partneri projektu
pwc
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola