Kontaktné údaje

Typ žiadateľa

Poverená osoba získala súhlas od štatutárneho zástupcu zastrešujúcej organizácie zaregistrovať projekt do programu Šport je šanca.

Základné informácie o organizácii

Adresa sídla organizácie

Projekt

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV