Andrej Engel

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Los Angeles 1932
ČSR
Atletika 100 m medzibeh
Los Angeles 1932
ČSR
Atletika 200 m rozbeh