Branislav Horváth

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Barcelona 1992
ČSSR
moderný päťboj družstvá DNS