Csaba Orosz

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Atlanta 1996
SR
rýchlostná kanoistika C2 1000 m 7
Atlanta 1996
SR
rýchlostná kanoistika C2 500 m 8