Hynek Hromada

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Mníchov 1972
ČSSR
Športová streľba ľubovoľná pištoľ 6
Ciudad de México 1968
ČSSR
Športová streľba ľubovoľná pištoľ 14