Ivan Némethy OLY

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Moskva 1980
ČSSR
Športová streľba ľubovoľná pištoľ 13
Montreal 1976
ČSSR
Športová streľba ľubovoľná pištoľ 14