Ivona Tomanová

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
Slovensko
Atletika hod diskom S