Ivona Tomanová

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
SR
atletika hod diskom S