Jana Labáthová OLY

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Rio de Janeiro 2016
Slovensko
Synchronizované plávanie duo 22