Jaroslav Žitňanský

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Atény 2004
Slovensko
Atletika hod diskom 35
Atlanta 1996
Slovensko
Atletika hod diskom 38