Jolana Némethová

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Moskva 1980
ČSSR
hádzaná ženy 5