Marcel Lux

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
Slovensko
Volejbal muži 5. – 8.