Matúš Milichovský

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
Slovensko
Džudo do 81 kg 2. kolo