Michal Duba

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
SR
zápasenie voľným štýlom do 74 kg 18