Milan Gombala

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Atlanta 1996
Česko
Atletika skok do diaľky 20
Barcelona 1992
ČSFR
Atletika skok do diaľky 25