Milan Revický

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Barcelona 1992
ČSFR
Zápasenie voľným štýlom 74 kg 11