Miroslav Ľuberda

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Soul 1988
ČSSR
Zápasenie voľným štýlom 130 kg skupina