Miroslav Zaťko

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
SR
rýchlostná kanoistika K1 200 m 17