Miroslava Kratinová

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
SR
synchronizované plávanie tímy 12
Baku 2015
SR
synchronizované plávanie voľná kombinácia družstiev 12