Mykola Bolotňuk

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
SR
zápasenie voľným štýlom do 61 kg 9