Petra Ďurišová

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
Slovensko
Synchronizované plávanie tímy 12
Baku 2015
Slovensko
Synchronizované plávanie voľná kombinácia družstiev 12
Baku 2015
Slovensko
Synchronizované plávanie dvojice 14