Radovan Valach

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Atény 2004
Rakúsko
Zápasenie voľným štýlom 96 kg 19