Tibor Jankovics

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Soul 1988
ČSSR
gréckorímske zápasenie 52 kg 6