Viktor Demin

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Baku 2015
Slovensko
Rýchlostná kanoistika K4 1000 m 7