Vincent Farkas OLY

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Rio de Janeiro 2016
Slovensko
Rýchlostná kanoistika C1 1000 m 10