Program SPORT (R)EVOLUTION 2021

spíkri

25 spíkrov

diskusie a prednášky

11 diskusií
a prednášok

12 hodín programu

8 hodín
programu

7-dňový archív

30-dňový archív

8:30
OTVORENIE
 • Ako prebieha výber usporiadateľských krajín?
 • Ako sa Japonsko vysporiadalo s unikátnou situáciou prekladu OH a obmedzeniami pri usporiadaní OH?
 • EYOF Banská Bystrica.
 • Cesta zaradenia nových športov na OH (B-boying – breaking, kiteboarding...), nahrádzanie historických disciplín.
 • Nové výzvy pre športový svet.

Moderátor: Ľubica Melcerová

generálny sekretár SOŠV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
športový riaditeľ ČOV
9:25
Stratégia športu 2020 - 2030
projektový manažér SOŠV
 • Aké riziká prináša nedostatok pohybu z krátkodobého a dlhodobého hľadiska?
 • Pohybové schopnosti detí na Slovensku a predpokladaný vývoj na najbližšie obdobie.
 • Aktivity štátu k podpore pohybovej aktivity.
 • Čo by mal obsahovať každodenný pohybový program.
 • Ako pristupujú k rozvoju pohybových aktivít v zahraničí.
 • Odznak všestrannosti.

Moderátor: Peter „Šarkan“ Novák

hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
 • Olympijská symbolika a jej využitie počas olympijských hier
 • Marketing SOŠV počas olympijského obdobia
 • Prvý Olympijský festival na Slovensku
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
 • Čo priniesla transformácia SOŠV na strešnú organizáciu slovenského športu a prečo nešlo len o formálnu transformáciu?
 • Aké ťažiskové úlohy má plniť SOŠV?
 • Ako sa na SOŠV pozerá medzinárodné spoločenstvo?
 • Fungovanie a vízie ČOV.
 • Prieniky a rozdiely vo fungovaní a smerovaní SOŠV v porovnaní s ČOV.
 • Modernizácia podľa inšpirácie MOV.
 • Budúcnosť olympijského hnutia.

Moderuje: Ľubica Melcerová

prezident SOŠV
predseda ČOV, člen MOV
12:00
Olympijské hnutie a e-games
prezident Európskej federácie elektronických športov
12:30
OBED
 • Aká je úloha samospráv v kontexte podpory a rozvoja športu na Slovenku?
 • Aký podiel financovania športu na Slovensku spadá pod samosprávy?
 • Formy spolupráce samospráv so športovým hnutím
 • Motivácia samospráv k rozvíjaniu športu na Slovensku

Moderátor: Ľubica Melcerová

výkonný riaditeľ SOŠV
primátor mesta Trnavy
prvý podpredseda ZMOS, starosta obce Košeca
 • Čo je trvalá udržateľnosť a prečo je dôležitá aj pre oblasť športu?
 • Prečo sa rieši Stratégia udržateľnosti SOŠV a čo je jej obsahom?
 • Prístup Národného olympijského výboru a konfederácie športových zväzov Dánska k trvalej udržateľnosti.
 • Skúsenosti z Dánska v rámci spolupráce s SOŠV pri príprave stratégie.
 • Environmentálne vzdelávanie – webináre SOŠV a EKOworkshopy v rámci EYOF 2022.

Moderátor: Peter „Šarkan“ Novák

odborný pracovník SOŠV
zakladateľka organizácie Planet Lover
Head of environment and planning, DIF
 • Nové športové kanály verejnoprávnej a súkromnej televízie.
 • Ako pandémia pozastavila plány spustenia štvrtého športového programového okruhu RTVS?
 • Prečo sa súkromnej televíznej stanici oplatí investovať milióny eur do športového obsahu?
 • Dokáže sa táto investícia vrátiť?
 • Neodradili RTVS a TV JOJ podobné, no neúspešné projekty?
 • Príklad zo zahraničia – ČT sport, ako sa im darí udržiavať popularitu športu?

Moderátor: Miro Held

riaditeľ JOJ Šport
výkonný riaditeľ ČT sport
tímlíder pre športové prenosy a športový komentátor RTVS
15:30
Fenomén internetových prenosov - Czech Team TV
vedúci digitálnych médií ČOV
 • Ako sa mládežnícky futbalový reprezentant do 18 rokov vysporiadal s vážnou dopravnou nehodou?
 • Pomocná ruka od LOSS a FC Modra.
 • Aké posolstvo prinesie film o Martinovi Murckovi a komu je určený?
 • Prečo sa Nadácia SOŠV rozhodla podporiť práve tento projekt?

Moderátor: Peter „Šarkan“ Novák

bývalý mládežnícky futbalový reprezentant, hráč FC Slovan Modra
Liga na ochranu slovenských športovcov, hráč FC Slovan Modra
riaditeľka Nadácie SOŠV
16:40
UKONČENIE
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque