Alexandra Madrová

zakladateľka organizácie Planet Lover
Alexandra Madrová

Alexandra sa celý život aktívne venuje ochrane zvierat a prírody ako dobrovoľník a aktivista. Je zakladateľkou občianskeho združenia Planet Lover, ktoré sa primárne venuje vzdelávaniu študentov stredných škôl. Snaží sa šíriť kľúčové informácie o tom, ako možno zmeniť svoje denné návyky a byť tak zodpovednejší k ochrane planéty. Alexandra participuje aj na projektoch pre SOŠV v oblasti environmentálneho vzdelávania.

Registrácia Program a spíkri

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola