Anton Siekel

prezident SOŠV
Anton Siekel

Pôsobí vo viacerých pracovných skupinách pod gesciou Slovenského olympijského a športového výboru a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré sa zaoberajú športovou problematikou. Výrazne sa angažuje v presadzovaní systémových zmien rozvoja i financovania slovenského športu, a to i prostredníctvom Fondu na podporu športu. Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého prezidentom sa stal v novembri 2016, pod jeho vedením spustil viaceré projekty zamerané na podporu športovcov, najmä mládežníckych, i športovania a pohybových aktivít slovenskej verejnosti. Zároveň je správca Nadácie SOŠV, čestný predseda Slovenského zväzu juda a predovšetkým je stále aj aktívnym športovcom.

Registrácia Program a spíkri

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri