Anton Siekel

prezident SOŠV
Anton Siekel

Pôsobí vo viacerých pracovných skupinách pod gesciou Slovenského olympijského a športového výboru a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré sa zaoberajú športovou problematikou. Výrazne sa angažuje v presadzovaní systémových zmien rozvoja i financovania slovenského športu, a to i prostredníctvom Fondu na podporu športu. Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého prezidentom sa stal v novembri 2016, pod jeho vedením spustil viaceré projekty zamerané na podporu športovcov, najmä mládežníckych, i športovania a pohybových aktivít slovenskej verejnosti. Zároveň je správca Nadácie SOŠV, čestný predseda Slovenského zväzu juda a predovšetkým je stále aj aktívnym športovcom.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola