Dorthe O. Andersen

Head of environment and planning, DIF
Dorthe O. Andersen

Absolventku University of Copenhagen v odbore dánština a šport momentálne najviac zamestnáva téma vzťahu športu k prírode a životnému prostrediu. Je riaditeľkou životného prostredia a plánovania na Národnom olympijskom výbore a Športovej konfederácii Dánska. Spolupracuje s ministerskými úradmi, rekreačnými organizáciami, národným poradenstvom v oblasti prístupu športu k prírode a zodpovednosti voči spoločnosti. Spolupracuje s implementáciou Programu trvalo udržateľného rozvoja Spojených národov v športe spolu s národnými federáciami. Je projektovou manažérkou novej stratégie na zníženie dopadu činností Národného olympijského výboru (NOC) na klímu, čo je priamym výsledkom účasti NOC Dánska v iniciatíve „Sports for Climate Action Framework“.

Registrácia Program a spíkri

Radoslav Jenčuš
projektový manažér SOŠV
Pavol Smutný
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
Kristína Czuczová
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
Alexandra Madrová
zakladateľka organizácie Planet Lover
Zuzana Vodáčková
riaditeľka Nadácie SOŠV
Igor Kováč
odborný pracovník SOŠV
Martin Doktor
športový riaditeľ ČOV
Peter Hamaj
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
Monika Paliatková
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri