Dorthe O. Andersen

Head of environment and planning, DIF
Dorthe O. Andersen

Absolventku University of Copenhagen v odbore dánština a šport momentálne najviac zamestnáva téma vzťahu športu k prírode a životnému prostrediu. Je riaditeľkou životného prostredia a plánovania na Národnom olympijskom výbore a Športovej konfederácii Dánska. Spolupracuje s ministerskými úradmi, rekreačnými organizáciami, národným poradenstvom v oblasti prístupu športu k prírode a zodpovednosti voči spoločnosti. Spolupracuje s implementáciou Programu trvalo udržateľného rozvoja Spojených národov v športe spolu s národnými federáciami. Je projektovou manažérkou novej stratégie na zníženie dopadu činností Národného olympijského výboru (NOC) na klímu, čo je priamym výsledkom účasti NOC Dánska v iniciatíve „Sports for Climate Action Framework“.

Registrácia Program a spíkri

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri