Dorthe O. Andersen

Head of environment and planning, DIF
Dorthe O. Andersen

Absolventku University of Copenhagen v odbore dánština a šport momentálne najviac zamestnáva téma vzťahu športu k prírode a životnému prostrediu. Je riaditeľkou životného prostredia a plánovania na Národnom olympijskom výbore a Športovej konfederácii Dánska. Spolupracuje s ministerskými úradmi, rekreačnými organizáciami, národným poradenstvom v oblasti prístupu športu k prírode a zodpovednosti voči spoločnosti. Spolupracuje s implementáciou Programu trvalo udržateľného rozvoja Spojených národov v športe spolu s národnými federáciami. Je projektovou manažérkou novej stratégie na zníženie dopadu činností Národného olympijského výboru (NOC) na klímu, čo je priamym výsledkom účasti NOC Dánska v iniciatíve „Sports for Climate Action Framework“.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola