Igor Kováč

odborný pracovník SOŠV
Igor Kováč

Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v odbore humánna geografia a demografia sa niekoľko rokov venoval oblasti olympijských štúdií. Bol držiteľom postgraduálneho výskumného grantu Olympijského múzea v Lausanne či absolventom postgraduálneho seminára o olympijských štúdiách Medzinárodnej olympijskej akadémie v Olympii a Aténach. V rokoch 2006 až 2019 pôsobil v Národnom športovom centre. Od roku 2020 pracuje na Slovenskom olympijskom a športovom výbore, kde sa okrem iného venuje aj agende trvalej udržateľnosti v športe.

Registrácia Program a spíkri

Radoslav Jenčuš
projektový manažér SOŠV
Pavol Smutný
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
Kristína Czuczová
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
Alexandra Madrová
zakladateľka organizácie Planet Lover
Zuzana Vodáčková
riaditeľka Nadácie SOŠV
Igor Kováč
odborný pracovník SOŠV
Martin Doktor
športový riaditeľ ČOV
Peter Hamaj
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
Monika Paliatková
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri