Igor Kováč

odborný pracovník SOŠV
Igor Kováč

Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v odbore humánna geografia a demografia sa niekoľko rokov venoval oblasti olympijských štúdií. Bol držiteľom postgraduálneho výskumného grantu Olympijského múzea v Lausanne či absolventom postgraduálneho seminára o olympijských štúdiách Medzinárodnej olympijskej akadémie v Olympii a Aténach. V rokoch 2006 až 2019 pôsobil v Národnom športovom centre. Od roku 2020 pracuje na Slovenskom olympijskom a športovom výbore, kde sa okrem iného venuje aj agende trvalej udržateľnosti v športe.

Registrácia Program a spíkri

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola