Tomáš Houska

vedúci digitálnych médií ČOV
Tomáš Houska

Tomáš Houska má na starosti digitálnu komunikáciu a rozvoj nových komunikačných kanálov Českého olympijského výboru. Jeho snahou je, aby šport držal krk s dobou a bol viditeľný v digitálnom prostredí. Je veľkým fanúšikom marketingu, PR, sociálnych sietí, športu a všetkého, čo ich spája. Avšak téma mobilov a počítačov u detí je mu cudzia a jeho úsilím je pravý opak. Prostredníctvom médií ich k športu povzbudiť a rozhýbať. S digitálnou komunikáciou tiež pomáha mnohým českým športovcom. Stojí aj za unikátnym projektom Czech Team TV.

Registrácia Program a spíkri

Radoslav Jenčuš
projektový manažér SOŠV
Pavol Smutný
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
Kristína Czuczová
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
Alexandra Madrová
zakladateľka organizácie Planet Lover
Zuzana Vodáčková
riaditeľka Nadácie SOŠV
Igor Kováč
odborný pracovník SOŠV
Martin Doktor
športový riaditeľ ČOV
Peter Hamaj
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
Monika Paliatková
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri