Tomáš Houska

vedúci digitálnych médií ČOV
Tomáš Houska

Tomáš Houska má na starosti digitálnu komunikáciu a rozvoj nových komunikačných kanálov Českého olympijského výboru. Jeho snahou je, aby šport držal krk s dobou a bol viditeľný v digitálnom prostredí. Je veľkým fanúšikom marketingu, PR, sociálnych sietí, športu a všetkého, čo ich spája. Avšak téma mobilov a počítačov u detí je mu cudzia a jeho úsilím je pravý opak. Prostredníctvom médií ich k športu povzbudiť a rozhýbať. S digitálnou komunikáciou tiež pomáha mnohým českým športovcom. Stojí aj za unikátnym projektom Czech Team TV.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola