Tomáš Houska

vedúci digitálnych médií ČOV
Tomáš Houska

Tomáš Houska má na starosti digitálnu komunikáciu a rozvoj nových komunikačných kanálov Českého olympijského výboru. Jeho snahou je, aby šport držal krk s dobou a bol viditeľný v digitálnom prostredí. Je veľkým fanúšikom marketingu, PR, sociálnych sietí, športu a všetkého, čo ich spája. Avšak téma mobilov a počítačov u detí je mu cudzia a jeho úsilím je pravý opak. Prostredníctvom médií ich k športu povzbudiť a rozhýbať. S digitálnou komunikáciou tiež pomáha mnohým českým športovcom. Stojí aj za unikátnym projektom Czech Team TV.

Registrácia Program a spíkri

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri