Zuzana Vodáčková

riaditeľka Nadácie SOŠV
Zuzana Vodáčková

Vyštudovala odbor ekonomická teória a žurnalistika na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvovala odborný študijný program so zameraním na medzinárodnú ekonomiku v Tarragone a popri štúdiu na univerzite aj viacero stáží so zameraním na marketing a médiá. Už počas štúdia začala pracovať na Slovenskom olympijskom a športovom výbore na pozícii asistentka prezidenta a paralelne sa venovala agende Nadácie. Dnes je riaditeľkou Nadácie SOŠV a práca sa stala jej poslaním.

Registrácia Program a spíkri

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola