Anton Siekel

prezident Slovenského olympijského a športového výboru
Anton Siekel

Od novembra 2016 je prezident Slovenského olympijského a športového výboru. Pred svojím vstupom do funkcionárskeho pôsobenia v olympijskom hnutí významne podporoval džudo (od roku 2010 je čestný prezident Slovenského zväzu judo), ale aj viaceré ďalšie športy. V roku 2014 sa stal predsedom správnej rady Nadácie Slovenského olympijského výboru, ktorej činnosť oživil po dlhej stagnácii. Pod jeho vedením sa spustili viaceré projekty, ktoré nadácia úspešne realizuje dodnes. V decembri 2018 sa SOV pod jeho vedením transformoval na SOŠV – strešnú organizáciu slovenského športu. SOV/SOŠV počas jeho prezidentovania spustil viaceré nové projekty na podporu športovcov, aj so zameraním na mládež. Zohral významnú úlohu pri presadzovaní systémových zmien v prospech športu.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque