Jochen Färber

Chief of Lausanne Office, Olympic Channel
Jochen Färber

Zodpovedá za koordináciu medzi švajčiarskymi a španielskymi subjektmi Olympic Channel, ako aj medzi rôznymi oddeleniami MOV. Pred vstupom do Olympic Channel bol Jochen od roku 2013 vedúcim kancelárie prezidenta MOV. Predtým bol Jochen generálnym riaditeľom Olympijského výcvikového strediska pre šerm v Nemecku a vedúci marketingovej skupiny strediska. Podieľal sa na organizácii štyroch olympijských hier, štyroch paralympijských hier, viac ako 20 majstrovstiev sveta v šerme a bol vedúcim vysielania v Medzinárodnej šermiarskej federácii. Viac ako 20 rokov pracoval v Eurosporte. Počas 10 rokov viedol svoju vlastnú PR a komunikačnú agentúru a bol zodpovedný za komunikačnú stránku kandidatúry v Mníchove v roku 2018.

Kúpiť lístky

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola