Juraj Droba

predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Juraj Droba

Slovenský politik, ktorý sa v roku 2017 stal županom Bratislavského samosprávneho kraja. Absolvoval športové gymnázium v Bratislave. Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Na konferencii bude v diskusii Šport a spoločenská zodpovednosť hovoriť o tom ako podporujú športové podujatia lokálne samosprávy.

Kúpiť lístky

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola