Karol Cagáň

prezident Európskej federácie elektronických športov
Karol Cagáň

Je spoluzakladateľ agentúry Yvents – najväčšej e-športovej agentúry na Slovensku, ktorá zastrešuje oficiálne majstrovstvá SR v elektronických športoch, ako aj rôzne pravidelné e-športové podujatia a ligy. V rámci svojho pôsobenia pôsobí v súčasnosti ako prezident Európskej federácie elektronických športov a rovnako aj Slovenskej asociácie elektronických športov, kde sa aktívne podieľa na kooperácii medzi tradičnými športmi a ešportmi.

Registrácia Program a spíkri

projektový manažér SOŠV
kancelária štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ
predsedníčka predstavenstva SOM, a.s.
zakladateľka organizácie Planet Lover
riaditeľka Nadácie SOŠV
odborný pracovník SOŠV
športový riaditeľ ČOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 BB
hlavná štátna radkyňa splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
dekan FTVŠ
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri