Karol Cagáň

prezident Európskej federácie elektronických športov
Karol Cagáň

Je spoluzakladateľ agentúry Yvents – najväčšej e-športovej agentúry na Slovensku, ktorá zastrešuje oficiálne majstrovstvá SR v elektronických športoch, ako aj rôzne pravidelné e-športové podujatia a ligy. V rámci svojho pôsobenia pôsobí v súčasnosti ako prezident Európskej federácie elektronických športov a rovnako aj Slovenskej asociácie elektronických športov, kde sa aktívne podieľa na kooperácii medzi tradičnými športmi a ešportmi.

Registrácia Program a spíkri

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola