Marek Števček

rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Marek Števček

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave, profesor Marek Števček, vyštudoval Právnickú fakultu UK a po skončení štúdií nastúpil v roku 1999 na Katedru občianskeho práva Právnickej fakulty UK. Okrem toho pôsobil v zahraničí ako aj na Ústave štátu a práva SAV v Bratislave. V roku 2012 sa habilitoval na docenta v odbore občianske právo a v roku 2017 bol v tomto odbore vymenovaný za profesora. Od apríla 2017 zastával funkciu prorektora pre legislatívu UK. Je autorom stoviek publikácii, podieľal sa na vydaní niekoľkých kníh a učebníc. Je jednou z najuznávanejších osobností slovenského práva. Uvidíte ho v diskusii na tému V sieti športovej legislatívy.

Kúpiť lístky

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola