Martin Giertl

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Martin Giertl

Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa stal v roku 2014. Predtým pracoval ako expert na ľudské práva na ministerstve zahraničných vecí a v Nadácii Charty 77, kde okrem dennej terénnej práce s klientmi poskytoval poradenstvo mimovládnym organizáciám. Je hrdým otcom troch detí, z ktorých dve aktívne športujú v atletických disciplínach. Martin Giertl bude súčasťou diskusného panelu Šport ako spoločenská zodpovednosť.

Kúpiť lístky

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola