Patrik Hrbek

predseda legislatívno – právnej Komisie SOŠV
Patrik Hrbek

Predseda Legislatívno-právnej komisie SOŠV. Absolvent Právnickej fakulty Unierzity Komenského v Bratislave pred príchodom do SOŠV pracoval na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. V súčasnosti je členom Výkonného výboru boxerskej federácie, Legislatívno-právnej komisie Slovenského futbalového zväzu a Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie. Pôsobí aj v národnej expertnej skupine pre oblasť diváckeho násilia zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou na MV SR. Jeho doménou je športová legislatíva, o ktorej Vám porozpráva spolu s ďalšími hosťami v diskusii V sieti športovej legislatívy.

Kúpiť lístky

odborný pracovník Slovenského olympijského a športového výboru
zakladateľka organizácie Planet Lover
manažérka trvalej udržateľnosti, MOV
výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022
riaditeľka oddelenia dobrovoľníkov EYOF 2022
projektový manažér FNPŠ
riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru
generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru
prezident Slovenského olympijského a športového výboru
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola