O projekte Pamätné tabule

Nový projekt - odhaľovanie tabúľ našich olympijských medailistov, ktorý slúži nielen na vyzdvihnutie našich mimoriadne úspešných športových reprezentantov, ale aj ako motivácia pre dnešnú mladú generáciu. Na jeho naplnení sa výdatne podieľajú regionálne olympijské kluby. Takýmto spôsobom sú vyzdvihnutí žijúci aj zosnulí medailisti pochádzajúci zo Slovenska, ktorí získali cenné kovy na olympijských hrách najprv vo farbách Uhorska, potom Československa a napokon Slovenskej republiky. Ide spolu o 86 osobností, z toho 59 žijúcich a 27 zosnulých. Práve z dôvodu zacielenia na mladú generáciu sú miestom osadenia pamätných tabúľ predovšetkým základné školy, na ktoré títo medailisti chodili. V prípade, že niekdajšie školy už neexistujú, tabule sa osadzujú zvyčajne na mestských, miestnych či obecných úradoch v miestach, kde medailisti dlho žili, či významne pôsobili.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri