Mediálna a edičná komisia

Mediálna a edičná komisia SOŠV (MEK SOŠV) je poradným orgánom prezidenta SOŠV, ktorý je oprávneným členom všetkých komisií SOŠV. Na jej čele stojí viceprezident SOŠV pre olympizmus Zdenko Kríž, jej tajomník je mediálny riaditeľ SOŠV. Členmi komisie sú predovšetkým skúsení poprední športoví novinári z rôznych médií, doplnení o riaditeľku SOŠV – SOŠM a o zástupcu PR-agentúry Grape PR, s ktorou SOŠV dlhodobo spolupracuje. Komisia pôsobí ako redakčná rada časopisu OLYMPIC.sk, ktorý vychádza dvakrát do roka – schvaľuje obsah každého čísla, aj ho podrobne hodnotí.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri