732 hlasov
Športové úspechy
  • 1. miesto - majstrovstvá Európy v olympijskej trojkombinácii - Perm (bouldering – lezenie do 5 metrov bez istenia s doskočiskom, lead – obtiažnoť – lezenie s lanom, speed – lezenie na rýchlosť)
  • 3. miesto - majstrovstvá Európy Brixen (bouldering)
  • majstri a majsterky SR
  • popredné priečky na pretekoch Slovenského pohára
  • viaceré umiestenia do 20. miesta na EPJ
Našu akadémiu založila bývalá reprezentantka Andrea Čepcová
Vyrástla u nás aj Vanda Michalková
Máme 160 detských a mládežníckych členov
Naši členovia tvoria viac ako polovicu slovenskej juniorskej reprezentácie
Môj príbeh

Lezecká akadémia začala ako malý klub pred 12 rokmi. Založila som (Andrea Čepcová) ju ako bývalá reprezentantka. Chcela som ďalším mladším reprezentantom zabezpečiť podmienky na rozvoj športového lezenia a ich talentu. Lepšie ako sme mali my v čase, keď sa tento šport formoval. Dnes je športové lezenie olympijský šport a v našom klube združujeme 160 detí a mládeže. Z nich sa približne 50 zúčastňuje na pretekoch Slovenského pohára. Väčšina víťazov v jednotlivých kategóriách je práve z našej akadémie. Do medzinárodnej reprezentácie SR na rok 2020 sa z nášho klubu dostalo 12 mládežníckych reprezentantov, čo tvorí viac ako polovicu reprezentácie Slovenska. Vyrástla u nás aj Vanda Michalková (Top tím SR, členka NŠC). Môžeme s hrdosťou povedať, že tvoríme základňu slovenského športového lezenia. Darí sa nám to, pretože pracujeme so širokou členskou základňou so vzťahom k lezeniu, z ktorej postupne vychovávame športovcov. Dôraz kladieme na rozvoj trénerských zručností aj na medzinárodnej úrovni. V klube združujeme a podporujeme aj deti, ktoré nemajú úplne športové a finančné zázemie. Snažíme sa im zabezpečiť primerané podmienky na rozvoj ich talentu. Aby sme sa o tieto deti mohli postarať lepšie, rozhodli sme sa zapojiť ako kolektív do programu Ukáž sa!.

Zdielať na Facebooku

Najbližšie udalosti

dec
31

Ukáž sa!: Použitie finančných prostriedkov

Finalisti musia použiť finančné prostriedky do konca kalendárneho roka 2020. Akceptované sú pokladničné bloky a faktúry z celého roka 2020.

jan
10

Ukáž sa!: Vyúčtovanie

Finalisti sú povinní v stanovenom termíne predložiť vyúčtovanie finančného daru v písomnej aj elektronickej podobe.

Zuzana Vodáčková
+421 905 566 048
[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri