Podmienky grantového programu

  • Grantový program UKÁŽ SA! je určený pre mladých talentovaných športovcov a kolektívy vo veku od 12 do 18 rokov.
  • Žiadosti môžu predkladať mladí talentovaní športovci prostredníctvom svojich zákonných zástupcov.
  • Žiadosť o finančný príspevok môžu zaslať aj rodičia, tréneri, školy, kluby, zväzy, alebo ďalšie subjekty športového hnutia.
  • Nadácia prijíma len elektronicky podané žiadosti prostredníctvom registračného formulára.
  • V žiadosti je potrebné okrem iného uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku.
  • Súčasťou žiadosti je aj motivačné max. 2 min. video a 5 fotografií, ktoré slúžia ako osobná prezentácia športovca, kolektívu.
  • V rámci videa môže žiadateľ poukázať na športové úspechy a zdôvodniť, prečo by mala byť práve jeho žiadosť podporená.
  • Kompletné podmienky získania grantu nájdete TU. Registračný formulár je dostupný TU.
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri