O projekte Expozície a výstavy

Slovenské olympijské a športové múzeum systematicky vykonáva najmä nadobúdanie zbierkových predmetov, ich odbornú správu, evidenciu, ochranu, využívanie a sprístupňovanie formou stálych expozícií, príležitostných výstav, publikačnou a edičnou činnosťou, kultúrno-vzdelávacími aktivitami a vedecko-výskumnou činnosťou v oblasti olympijského hnutia a histórie športu na území Slovenska. 

Prostredníctvom stálych expozícií a statických, či interaktívnych výstav sa snažíme dostať olympizmus bližšie k ľuďom a športovým fanúšikom. Je to jedinečná príležitosť ako zažiť aspoň sprostredkovane olympijskú atmosféru a pripomenúť si úspechy našich olympionikov.

Ponuka výstav

Výstava „Od rituálu k symbolu. Z histórie olympijskej štafety“

Od rituálu k symbolu. Z histórie olympijskej štafety

Približuje vyše 80- ročnú históriu putovania pochodne, od prvej štafety v roku 1936 po súčasnosť. Pozornosť na výstave je venovaná aj skutočnosti, že v roku 1936 jediný raz v histórii štafeta prebehla aj cez dnešné územie Slovenska. Výstavu je možné doplniť aj o trojrozmerný materiál. 
12 ks zvinovacích bannerov, 80x200 cm

Výstava „Oblečenie slovenských olympijských výprav na zimných olympijských hrách“

Oblečenie slovenských olympijských výprav na zimných olympijských hrách

Oblečenie slovenských olympionikov na jednotlivých zimných olympijských hrách od roku 1994. Výstavu je možné doplniť o ukážky oblečenia olympionikov. 
8 ks rollupov, 85x200 cm

Výstava „Sánkovanie“

Sánkovanie

Vývoj sánkovania na Slovensku aj v zahraničí, jeho začiatky na zimných olympijských hrách a účasť slovenských sánkarov na nich. Časť výstavy je venovaná Márii Jasenčákovej, päťnásobnej olympioničke. 
6 ks zvinovacích bannerov, 80x200 cm

Výstava „Faja“

Faja

Výstava je venovaná Márii Mračnovej, rod. Faithovej, bývalej skvelej atlétke- skokanke do výšky. Je zakladateľka a jediná predsedníčka Olympijskej spoločnosti Slovenska (1990-1995), predsedníčka prípravného výboru na ustanovenie Slovenského olympijského výboru (SOV - zal. 1992)a do roku 2008 aj jeho podpredsedníčka. 
9 ks zvinovacích bannerov 80x200 cm

Výstava „Nájdi si svoje hobby! Olympijské a športové zberateľstvo na Slovensku“

Nájdi si svoje hobby! Olympijské a športové zberateľstvo na Slovensku

Cieľ výstavy je predstaviť verejnosti široký záber špecifického druhu zberateľstva na Slovensku, ktorý má silnú tradíciu a dosahuje vo svetovom zberateľstve veľmi cenné úspechy najmä v oblasti filatelie a odznakov. 
9 ks zvinovacích bannerov 80x200 cm

Výstava „Hasan Fazlič - Čampraz (Sarajevo 84)“

Hasan Fazlič - Čampraz (Sarajevo 84)

Hasan Fazlič, svetoznámy umelec z Bosny a Hercegoviny, vytvoril počas XIV. zimných olympijských hier 1984 v Sarajeve sériu karikatúr s názvom „čampraz“ (výkrik detí pri sánkovačke). Z nich bolo vybraných 17 kresieb, z ktorých organizátori pripravili 50 špeciálnych, číslovaných a Hasanom Fazlićom podpísaných setov. Tieto sety boli následne odovzdané ako dar primátora Sarajeva vybraným členom olympijského hnutia. 
17 karikatúr v ráme 32x45 cm

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri