Športové aktuality
6 min. čítania

Športovci debatovali o olympijských hrách, bezpečnom športe a vypočul ich aj prezident MOV

Účastníci Medzinárodného fóra športovcov v Lausanne.
Foto
MOV/IOC/Christophe Moratal

Viac ako 400 zástupcov športovcov sa zišlo v Lausanne na 11. Medzinárodnom fóre (MFŠ) a diskutovalo o najdôležitejších otázkach pre športovcov v celom olympijskom hnutí. Medzinárodné fórum športovcov sa koná v dvojročnej periodicite od roku 2002.Výsledkom dvojdňovej diskusie a debaty bol rad výsledkov, ktoré oznámila komisia športovcov MOV. Slovenský olympijský a športový výbor zastupovali predsedníčka komisie športovcov SOŠV Zuzana Rehák Štefečeková a projektová manažérka športového oddelenia SOŠV Alexandra Miškovská, ktorá je zároveň členkou komisie športovcov Európskych olympijských výborov.

V Lausanne sa počas dvoch dní stretli členovia komisií športovcov zo 181 národných olympijských výborov (NOV), 54 medzinárodných športových federácií, Svetovej antidopingovej agentúry, Medzinárodného paralympijského výboru, organizačných výborov nadchádzajúcich olympijských hier, kontinentálnych asociácií i Svetovej asociácie olympionikov.

Thomas Bach: V Paríži budú hry novej éry

Zasadnutie MFŠ sa skončilo podrobným dvojhodinovým stretnutím s prezidentom MOV Thomasom Bachom. Nemecký funkcionár sa venoval zástupcom športovcov a odpovedal na ich otázky. Žiadna z tém nebola tabu. Súčasťou diskusie bol bezpečný šport, nadchádzajúce olympijské hry Paríž 2024, účasť jednotlivých neutrálnych športovcov s ruským alebo bieloruským pasom na medzinárodných súťažiach počas kvalifikačného obdobia a poslanie olympijských hier zjednotiť svet v mierovom súťažení a prispieť k mieru a porozumeniu.

Ďalšie témy, ktoré prezident MOV nastolil a ktorými sa zaoberal, boli: situácia športovcov z krajín a regiónov postihnutých príliš veľkým počtom vojen a konfliktov na celom svete; digitalizácia športu s rastúcou umelou inteligenciou; rastúca popularita e-športu; začlenenie predsedov komisií športovcov do delegácií NOV na olympijských hrách; zaradenie nových športov do olympijského programu; spolupráca s Medzinárodným deaflympijským výborom; dĺžka pobytu športovcov v olympijskej dedine; podpora MOV pre olympijskú komunitu Ukrajiny; Olympijské hry mládeže Dakar 2026 ako podujatie pre celý africký kontinent; a zabezpečenie a ochrana športovcov.

„Všetci sa môžete tešiť na olympijské hry Paríž 2024, ktoré budú hrami novej éry,“ povedal prezident MOV. „Budú to prvé olympijské a paralympijské hry, ktoré budú naplánované a uskutočnené v súlade s reformami nášho olympijského programu. Budú to udržateľné, mestské, inkluzívne a mladé olympijské a paralympijské hry. Olympijské hry Paríž 2024 budú zároveň prvými olympijskými hrami v histórii s rodovou paritou. MOV pridelil presne rovnaký počet kvótových miest pre športovkyne a športovcov.“

Prezident MOV Thomas Bach počas Medzinárodného fóra športovcov v Lausanne
Prezident MOV Thomas Bach počas Medzinárodného fóra športovcov v Lausanne.
Foto
IOC/Christophe Moratal

Medzinárodné fórum športovcov hodnotí Emma Terhová

Predsedníčka komisie športovcov MOV Emma Terhová na záver fóra zhrnula: „Počas uplynulých dvoch dní sme sa venovali rôznym témam, od toho, čo je potrebné na vybudovanie efektívnej komisie športovcov, až po to, čo znamená byť olympionikom. Pozreli sme sa dopredu na olympijské hry Paríž 2024, Miláno Cortina 2026 a LA2028, pričom sme zdôraznili obrovské množstvo programov a iniciatív, ktoré sú zavedené na podporu športovcov na ich cestách. Diskutovali sme o tom, ako podporiť bezpečný priestor, aby sme mohli otvorene hovoriť o otázkach, ktoré sú pre nás ako športovcov a zástupcov športovcov najdôležitejšie.“

Športovci sa dohodli na tom, že sa budú venovať otázkam, ktoré sa ich priamo týkajú. „Osobne ma dojala úprimnosť a odvaha, ktorú mnohí z vás prejavili počas týchto zasadnutí, najmä v našej diskusii o neutrálnych športovcoch. Táto téma zostáva náročná, ale z tohto fóra som odchádzala inšpirovaná a s veľmi cennou spätnou väzbou,“ dodala Terhová.

Z jednotlivých diskusií a zasadnutí v troch oblastiach vyplynuli tieto kľúčové body:

1. Iniciatívy súvisiace s olympijskými hrami

Pilotný projekt „Cesta do Paríža“ - iniciatíva, ktorá poskytuje športovým značkám väčšiu flexibilitu pri propagácii ich sponzorovaných športovcov v období pred olympijskými hrami a počas nich.

Usmernenia pre sociálne médiá - inovatívne príležitosti pre športovcov počas hier, aby sa zviditeľnili zdieľaním svojej olympijskej cesty so svojimi fanúšikmi. Usmernenia budú zverejnené v najbližších týždňoch.

Profesionálna skúsenosť pre zástupcov športovcov - národné olympijské výbory boli vyzvané, aby predseda alebo člen ich komisie športovcov bol súčasťou ich delegácie, aby ich počas hier podporoval, spoznal prácu iných národných olympijských výborov a využil túto operačnú skúsenosť ako prínos pre kariérny prechod.

2. Podpora siete komisií športovcov

Administratívna podpora komisií športovcov - Vychádzajúc zo špecializovanej podpory komisií športovcov, ktorú už poskytujú kontinentálne asociácie, sa NOV a medzinárodné federácie vyzývajú, aby svojim komisiám športovcov poskytovali administratívnu podporu, podporovali chod komisií a pomáhali pri realizácii činností zameraných na športovcov.

Bezpečný šport - členovia komisií športovcov, aby sa stali ambasádormi bezpečného športu, vrátane účasti na programe Bezpečnostný pracovník v športe, a zaviedli do praxe dôležité poznatky, ktoré získali počas špecializovaného seminára o ochrane.

Práva športovcov, čistý šport a integrita - bolo oznámené, že čoskoro budú vydané nové vykonávacie usmernenia na podporu zainteresovaných strán olympijského hnutia v dôležitej práci pri prijímaní a vykonávaní Deklarácie práv a povinností športovcov v ich organizáciách.

3. Priama podpora športovcov

Účastníkom predstavili model financovania olympijského hnutia a informovali ich o programoch podpory športovcov, ktoré existujú pre všetkých športovcov na celom svete prostredníctvom MOV, NOV a medzinárodných federácií ako výsledok modelu olympijskej solidarity. Komisia športovcov MOV bude hľadať spôsoby, ako ďalej propagovať a vysvetľovať podrobnosti pravidla 40 a jeho vplyv na športovcov počas olympijských hier.

Duševné zdravie - Pre všetkých olympionikov a paralympionikov v Paríži 2024 bude k dispozícii špecializovaná linka pomoci pre duševné zdravie. Športovci súťažiaci na olympijských a paralympijských hrách v Paríži 2024 tak budú mať prístup k nepretržitej linke pomoci pre duševné zdravie (v 70 jazykoch) počas celej olympiády (t. j. počas štvorročného obdobia).

Okrem toho bolo oznámené, že športovci budú môcť využiť ročné prémiové predplatné poprednej aplikácie mindfulness na zlepšenie spánku, zvýšenie sústredenia, zmiernenie úzkostných myšlienok alebo z akýchkoľvek iných dôvodov. Táto ponuka bude na portáli Athlete365 spustená 10. októbra pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia.

Príležitosti OBS - V spolupráci s Olympijským vysielacím servisom (OBS) sa od septembra do novembra uskutočnia dva tréningové programy OBS. Táto iniciatíva poskytuje školenia pre olympionikov a paralympionikov a pripravuje ich na kariérne príležitosti počas olympijských a paralympijských hier v Paríži v roku 2024.

Aplikácia Athlete365 - zástupcovia športovcov poskytli spätnú väzbu k vývoju aplikácie Athlete365. Tá bude k dispozícii včas pred olympijskými hrami v Paríži 2024, aby uľahčila prístup ku všetkým informáciám a zdrojom, ktoré sú k dispozícii pre športovcov a ich sprievod pred, počas a po skončení hier.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque