Vybrané

Olympic.sk 01/2022
Olympic.sk 01/2022

PEKINSKÉ HRY V BUBLINE | MOJA OLYMPIÁDA – ZOH V PEKINGU OČAMI AKTÉROV | OLYMPIJSKÁ MAŠKRTA – ZIMNÝ FESTIVAL V TATRÁCH |  SLOVENSKÁ ZIMA –ŠPIČKA NEODZRKADĽUJE STAV | DVE MEDAILY Z LOWCOSTOVÉHO VUOKATTI | HOSŤ ČÍSLA: KAJAKÁRSKA LEGENDA ERIK VLČEK |  AJ ŠPORTOVÁ IZOLÁCIA DÔSLEDKOM AGRESIE | ÚSPECH DANKY BARTEKOVEJ HODNÝ OLYMPIJSKEJ MEDAILY | EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2022: JAVISKO BUDÚCICH HVIEZD | NOVÉ MÚZEJNÉ AKVIZÍCIE | SVETOVÉ HRY PRVÝKRÁT S OLYMPIJSKÝM ZASTREŠENÍM | TRÉNERSKÝ VELIKÁN MARIÁN VAJDA | MARTIN DÚBRAVKA – ÚSPEŠNÝ SLOVÁK V PREMIER LEAGUE | MLADÝ TALENT MARTIN SVRČEK

Prevziať14.72 MB
Stratégia športu 2030
Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030

Tento dokument má za úlohu otvoriť a rozvíjať diskusiu a aktívnu spoluprácu relevantných zainteresovaných strán o smerovaní nielen športu na Slovensku, teda nie len toho vrcholového, ale aj žiackeho a mládežníckeho športu, amatérskeho športu a športu pre všetkých. 

Prevziať5.62 MB
Olympic.sk 02/2021
Olympic.sk 02/2021

Pandemické hry v ázii | Čo môžeme čakať od slovákov na zoh 2022 | Marek Hrivík a Peter Cehlárik | Čo sa zmenilo v našich zimných športoch | Talentovaná Henrieta Horvátová | Spomienka na olympijský peking 2008 | Slovenské gejzíry radosti v Tokiu | Symbolická bodka za oh 2020 | profesor Vladimír Černušák by oslávil storočnicu | apoštol čistoty športu Jacques Rogge

Prevziať17.47 MB
Sustainability strategy 2030
Sustainability strategy 2030

The Executive Board of the Slovak Olympic and Sports Committee approved on September 9, 2021 the Sustainability strategy 2030. The strategy defines 69 measures within five main focus areas - workplace, events, infrastructure, education and communication. It was created in cooperation with the National Olympic Commmittee and Sports Confederation of Denmark within the project As Sustainable as Possible that is co-financed through the Erasmus+ programme of EU.

Prevziať8.36 MB

Najnovšie

Prezentácia záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030
Prezentácia záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030

Hlavným cieľom projektu je zmapovanie súčasnej situácie v oblasti športu na Slovensku z rôznych hľadísk, s cieľom identifikovať kľúčové problémové oblasti a podporiť ich faktmi a dátami. Následne by sa mali stať podkladmi pre tvorbu strategického dokumentu a východiskami pre budúci rozvoj športu na Slovensku.

Prevziať4.46 MB
Virtuóz v ringu Július Torma
Virtuóz v ringu Július Torma
Prevziať26.13 MB
Olympic.sk 01/2022
Olympic.sk 01/2022

PEKINSKÉ HRY V BUBLINE | MOJA OLYMPIÁDA – ZOH V PEKINGU OČAMI AKTÉROV | OLYMPIJSKÁ MAŠKRTA – ZIMNÝ FESTIVAL V TATRÁCH |  SLOVENSKÁ ZIMA –ŠPIČKA NEODZRKADĽUJE STAV | DVE MEDAILY Z LOWCOSTOVÉHO VUOKATTI | HOSŤ ČÍSLA: KAJAKÁRSKA LEGENDA ERIK VLČEK |  AJ ŠPORTOVÁ IZOLÁCIA DÔSLEDKOM AGRESIE | ÚSPECH DANKY BARTEKOVEJ HODNÝ OLYMPIJSKEJ MEDAILY | EYOF BANSKÁ BYSTRICA 2022: JAVISKO BUDÚCICH HVIEZD | NOVÉ MÚZEJNÉ AKVIZÍCIE | SVETOVÉ HRY PRVÝKRÁT S OLYMPIJSKÝM ZASTREŠENÍM | TRÉNERSKÝ VELIKÁN MARIÁN VAJDA | MARTIN DÚBRAVKA – ÚSPEŠNÝ SLOVÁK V PREMIER LEAGUE | MLADÝ TALENT MARTIN SVRČEK

Prevziať14.72 MB
Výročné ocenenia, čestné tituly a vyznamenania SOŠV
Prevziať237.39 KB
Stratégia športu 2030
Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030

Tento dokument má za úlohu otvoriť a rozvíjať diskusiu a aktívnu spoluprácu relevantných zainteresovaných strán o smerovaní nielen športu na Slovensku, teda nie len toho vrcholového, ale aj žiackeho a mládežníckeho športu, amatérskeho športu a športu pre všetkých. 

Prevziať5.62 MB
Olympic.sk 02/2021
Olympic.sk 02/2021

Pandemické hry v ázii | Čo môžeme čakať od slovákov na zoh 2022 | Marek Hrivík a Peter Cehlárik | Čo sa zmenilo v našich zimných športoch | Talentovaná Henrieta Horvátová | Spomienka na olympijský peking 2008 | Slovenské gejzíry radosti v Tokiu | Symbolická bodka za oh 2020 | profesor Vladimír Černušák by oslávil storočnicu | apoštol čistoty športu Jacques Rogge

Prevziať17.47 MB
Sustainability strategy 2030
Sustainability strategy 2030

The Executive Board of the Slovak Olympic and Sports Committee approved on September 9, 2021 the Sustainability strategy 2030. The strategy defines 69 measures within five main focus areas - workplace, events, infrastructure, education and communication. It was created in cooperation with the National Olympic Commmittee and Sports Confederation of Denmark within the project As Sustainable as Possible that is co-financed through the Erasmus+ programme of EU.

Prevziať8.36 MB
Stratégia udržateľnosti 2030
Stratégia udržateľnosti 2030

Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru schválil dňa 9. septembra 2021 Stratégiu udržateľnosti 2030. Stratégia má definovaných 69 opatrení v rámci piatich tematických oblastí - pracovné prostredie, podujatia, infraštruktúra, vzdelávanie a komunikácia. Vznikla v spolupráci s Národným olympijským výborom a športovou konfederáciou Dánska v rámci projektu As Sustainable as Possible (ASAP), ktorý je spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+.

Prevziať8.12 MB
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola