Vybrané

Stratégia športu 2030
Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030

Tento dokument má za úlohu otvoriť a rozvíjať diskusiu a aktívnu spoluprácu relevantných zainteresovaných strán o smerovaní nielen športu na Slovensku, teda nie len toho vrcholového, ale aj žiackeho a mládežníckeho športu, amatérskeho športu a športu pre všetkých. 

Prevziať5.62 MB
Olympic.sk 02/2021
Olympic.sk 02/2021

Pandemické hry v ázii | Čo môžeme čakať od slovákov na zoh 2022 | Marek Hrivík a Peter Cehlárik | Čo sa zmenilo v našich zimných športoch | Talentovaná Henrieta Horvátová | Spomienka na olympijský peking 2008 | Slovenské gejzíry radosti v Tokiu | Symbolická bodka za oh 2020 | profesor Vladimír Černušák by oslávil storočnicu | apoštol čistoty športu Jacques Rogge

Prevziať17.47 MB
Olympic.sk 01/2021
Olympic.sk 01/2021

Hry pandemickej doby | Aké bude olympijské Tokio? | Danka Barteková o hrách s číslami 1 a 2 | Tam, kde vychádza slnko | Takuja Haneda | Erik Vlček  | Tešiť sa na hry bez olympijského ducha je ťažké | Predstavujeme členov výpravy

Prevziať17.68 MB
HN Sme jeden tím december 2020
HN Sme jeden tím december 2020

Príprava dlhodobej stratégie slovenského športu | SOŠV spustil iniciatívu Šport v bezpečí | Rôznorodé projekty SOŠV | Otvorenie fotovýstavy Krajina víťazov | „Bublina“ v Šamoríne

Prevziať9.99 MB

Najnovšie

Prezentácia záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030
Prezentácia záverov prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030

Hlavným cieľom projektu je zmapovanie súčasnej situácie v oblasti športu na Slovensku z rôznych hľadísk, s cieľom identifikovať kľúčové problémové oblasti a podporiť ich faktmi a dátami. Následne by sa mali stať podkladmi pre tvorbu strategického dokumentu a východiskami pre budúci rozvoj športu na Slovensku.

Prevziať4.46 MB
Stratégia športu 2030
Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030

Tento dokument má za úlohu otvoriť a rozvíjať diskusiu a aktívnu spoluprácu relevantných zainteresovaných strán o smerovaní nielen športu na Slovensku, teda nie len toho vrcholového, ale aj žiackeho a mládežníckeho športu, amatérskeho športu a športu pre všetkých. 

Prevziať5.62 MB
Olympic.sk 02/2021
Olympic.sk 02/2021

Pandemické hry v ázii | Čo môžeme čakať od slovákov na zoh 2022 | Marek Hrivík a Peter Cehlárik | Čo sa zmenilo v našich zimných športoch | Talentovaná Henrieta Horvátová | Spomienka na olympijský peking 2008 | Slovenské gejzíry radosti v Tokiu | Symbolická bodka za oh 2020 | profesor Vladimír Černušák by oslávil storočnicu | apoštol čistoty športu Jacques Rogge

Prevziať17.47 MB
Sustainability strategy 2030
Sustainability strategy 2030

The Executive Board of the Slovak Olympic and Sports Committee approved on September 9, 2021 the Sustainability strategy 2030. The strategy defines 69 measures within five main focus areas - workplace, events, infrastructure, education and communication. It was created in cooperation with the National Olympic Commmittee and Sports Confederation of Denmark within the project As Sustainable as Possible that is co-financed through the Erasmus+ programme of EU.

Prevziať8.36 MB
Stratégia udržateľnosti 2030
Stratégia udržateľnosti 2030

Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru schválil dňa 9. septembra 2021 Stratégiu udržateľnosti 2030. Stratégia má definovaných 69 opatrení v rámci piatich tematických oblastí - pracovné prostredie, podujatia, infraštruktúra, vzdelávanie a komunikácia. Vznikla v spolupráci s Národným olympijským výborom a športovou konfederáciou Dánska v rámci projektu As Sustainable as Possible (ASAP), ktorý je spolufinancovaný z programu EÚ Erasmus+.

Prevziať8.12 MB
Stratégia športu 2030 - prezentácia
Stratégia športu 2030 - prezentácia

Hlavným cieľom projektu Šport 2030 je príprava novej dlhodobej stratégie rozvoja športu na Slovensku s participáciou odbornej športovej komunity a športovej verejnosti V rámci Analýzy súčasného stavu športu na Slovensku sme považovali za kľúčové: • Zmapovať súčasnú situáciu športu z rôznych pohľadov, • Identifikovať pozitívne a problematické oblasti súčasného stavu, • Podporiť ich faktami a dátami.

Prevziať12.79 MB
Olympic.sk 01/2021
Olympic.sk 01/2021

Hry pandemickej doby | Aké bude olympijské Tokio? | Danka Barteková o hrách s číslami 1 a 2 | Tam, kde vychádza slnko | Takuja Haneda | Erik Vlček  | Tešiť sa na hry bez olympijského ducha je ťažké | Predstavujeme členov výpravy

Prevziať17.68 MB
HN Sme jeden tím december 2020
HN Sme jeden tím december 2020

Príprava dlhodobej stratégie slovenského športu | SOŠV spustil iniciatívu Šport v bezpečí | Rôznorodé projekty SOŠV | Otvorenie fotovýstavy Krajina víťazov | „Bublina“ v Šamoríne

Prevziať9.99 MB
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri