Zverejnenia

Slovenský olympijský a športový výbor je povinný zverejňovať informácie o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní predo dňom zasadnutia, rovnako tak je povinný zverejňovať pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 7 dní predo dňom konania zasadnutia. Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu. Tieto informácie a rovnako aj zápisy z VZ budú v stanovených termínoch zverejnené na tomto mieste.

Zápis z 285. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 636.01 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 284. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 369.69 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 56. VZ SOŠV aj uznesenie
pdf, 294.5 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
Zápis z 283. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 252.63 KB | Výkonný výbor SOŠV
Výročná správa SOŠV za rok 2018
pdf, 3.37 MB | Výročné a správy o činnosti
SOŠV vyúčtovanie za august 2019
xls, 1.47 MB | Vyúčtovania
Zápis z 282. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 239.58 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 281. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 233.36 KB | Výkonný výbor SOŠV
56. Valné zhromaždenie SOSV
zip, 7.24 MB | Valné zhromaždenie SOŠV
Správa o činnosti SOV za rok 2005-2008
pdf, 4.88 MB | Výročné a správy o činnosti
Správa o činnosti SOV za rok 2009-2012
pdf, 18.78 MB | Výročné a správy o činnosti
Správa o činnosti SOV za rok 2013-2016
pdf, 27.67 MB | Výročné a správy o činnosti
Výročná správa 2017
pdf, 5.86 MB | Výročné a správy o činnosti
Výročná správa 2016
pdf, 16.76 MB | Výročné a správy o činnosti
Zápis z 55. VZ SOŠV aj uznesenie
PDF, 311.19 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
Zápis z 54. VZ SOŠV aj uznesenie
pdf, 258.21 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
Zápis z 53. VZ SOŠV aj uznesenie
PDF, 292.39 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
Zápis z 52. VZ SOŠV aj uznesenie
PDF, 354.88 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
Zápis z 51. VZ SOŠV aj uznesenie
pdf, 371.71 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
Zápis z 50. VZ SOŠV aj uznesenie
pdf, 344.19 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
Zápis zo 49. VZ SOŠV aj uznesenie
pdf, 342.11 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
SOŠV vyúčtovanie za rok 2018
xls, 1.55 MB | Vyúčtovania
SOV vyúčtovanie za rok 2016
xls, 1.23 MB | Vyúčtovania
Zápis z 280. zasadnutia VV SOV
pdf, 371.21 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 279. zasadnutia VV SOV
pdf, 247.88 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 278. zasadnutia VV SOV
pdf, 204.02 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 277. zasadnutia VV SOV
pdf, 278.38 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 276. zasadnutia VV SOV
pdf, 316.67 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 275. zasadnutia VV SOV
pdf, 151.28 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 274. zasadnutia VV SOV
pdf, 194.78 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 273. zasadnutia VV SOV
pdf, 181.24 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 272. zasadnutia VV SOV
pdf, 179.37 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 271. zasadnutia VV SOV
pdf, 186.87 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 270. zasadnutia VV SOV
pdf, 238.25 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 269. zasadnutia VV SOV
pdf, 335.59 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 268. zasadnutia VV SOV
pdf, 722.77 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 267. zasadnutia VV SOV
pdf, 337.31 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 266. zasadnutia VV SOV
pdf, 381.03 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 265. zasadnutia VV SOV
pdf, 369.05 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 264. zasadnutia VV SOV
pdf, 316.16 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 263. zasadnutia VV SOV
pdf, 313.68 KB | Výkonný výbor SOŠV