Zverejnenia

Slovenský olympijský a športový výbor je povinný zverejňovať informácie o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní predo dňom zasadnutia, rovnako tak je povinný zverejňovať pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 7 dní predo dňom konania zasadnutia. Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu. Tieto informácie a rovnako aj zápisy z VZ budú v stanovených termínoch zverejnené na tomto mieste.

SOŠV vyúčtovanie za rok 2024 – jún
xls, 1.42 MB | Vyúčtovania
SOŠV vyúčtovanie za rok 2023 – január až december
xls, 1.68 MB | Vyúčtovania
SOŠV vyúčtovanie za rok 2023 - nové múzeum dotácia 2022
xls, 1.67 MB | Vyúčtovania
SOŠV vyúčtovanie za rok 2023 - nové múzeum dotácia 2021
xls, 1.8 MB | Vyúčtovania
SOŠV vyúčtovanie za rok 2022 infraštruktúra - december
xls, 1.08 MB | Vyúčtovania
SOŠV vyúčtovanie za rok 2022 - december
xls, 1.72 MB | Vyúčtovania
SOŠV vyúčtovanie za rok 2021 infraštruktúra
xls, 1.1 MB | Vyúčtovania
SOŠV vyúčtovanie za rok 2021
xls, 1.8 MB | Vyúčtovania
SOŠV vyúčtovanie za rok 2019 infraštruktúra
xls, 1.2 MB | Vyúčtovania
SOŠV vyúčtovanie za rok 2019
xls, 1.76 MB | Vyúčtovania
SOŠV vyúčtovanie za rok 2018
xls, 1.55 MB | Vyúčtovania
SOŠV vyúčtovanie za rok 2016
xls, 1.23 MB | Vyúčtovania
Výročná správa SOŠV za rok 2023
pdf, 7.36 MB | Výročné a správy o činnosti
Výročná správa SOŠV za rok 2022
pdf, 17.3 MB | Výročné a správy o činnosti
Výročná správa SOŠV za rok 2021
pdf, 22.96 MB | Výročné a správy o činnosti
Výročná správa SOŠV za rok 2020
pdf, 6.76 MB | Výročné a správy o činnosti
Výročná správa SOŠV za rok 2019
pdf, 8.65 MB | Výročné a správy o činnosti
Výročná správa SOŠV za rok 2018
pdf, 3.37 MB | Výročné a správy o činnosti
Výročná správa 2017
pdf, 5.86 MB | Výročné a správy o činnosti
Výročná správa 2016
pdf, 16.76 MB | Výročné a správy o činnosti
Správa o činnosti SOV za rok 2013-2016
pdf, 27.67 MB | Výročné a správy o činnosti
Správa o činnosti SOV za rok 2009-2012
pdf, 18.78 MB | Výročné a správy o činnosti
Správa o činnosti SOV za rok 2005-2008
pdf, 4.88 MB | Výročné a správy o činnosti
Správa o činnosti SOŠV 2017-2021
pdf, 9.06 MB | Výročné a správy o činnosti
Zápis z 333. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 326.15 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 331. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 378.48 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 330. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 350.29 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 329. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 305.8 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 328. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 425.5 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 327. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 317.92 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 326. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 341.58 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 325. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 385.02 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 324. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 417.05 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 323. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 303.08 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 322. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 286.99 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 321. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 400.9 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 320. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 451.65 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 319. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 335.98 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 318. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 296.14 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 317. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 274.42 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 316. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 345.06 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 315. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 365.65 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 314. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 258.23 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 313. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 313.43 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 312. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 370.95 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 311. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 418.91 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 310. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 490.12 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 309. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 342.02 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 308. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 314.03 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 307. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 231.44 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 306. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 395.81 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 305. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 443.22 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 304. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 306.42 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 303. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 272.64 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 302. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 323.1 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 301. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 261.38 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 300. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 235.51 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 299. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 226.19 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 298. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 214.11 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 297. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 199.86 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 296. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 238.1 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 295. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 145.36 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 294. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 219.82 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 293. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 187.7 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 292. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 156.74 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 291. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 241.66 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 290. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 351.35 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 289. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 322.36 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 288. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 155.73 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 287. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 254.58 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 286. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 439.42 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 285. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 636.01 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 284. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 369.69 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 283. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 252.63 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 282. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 239.58 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 281. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 233.36 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 280. zasadnutia VV SOŠV
pdf, 371.21 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 279. zasadnutia VV SOV
pdf, 247.88 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 278. zasadnutia VV SOV
pdf, 204.02 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 277. zasadnutia VV SOV
pdf, 278.38 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 276. zasadnutia VV SOV
pdf, 316.67 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 275. zasadnutia VV SOV
pdf, 151.28 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 274. zasadnutia VV SOV
pdf, 194.78 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 273. zasadnutia VV SOV
pdf, 181.24 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 272. zasadnutia VV SOV
pdf, 179.37 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 271. zasadnutia VV SOV
pdf, 186.87 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 270. zasadnutia VV SOV
pdf, 238.25 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 269. zasadnutia VV SOV
pdf, 335.59 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 268. zasadnutia VV SOV
pdf, 722.77 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 267. zasadnutia VV SOV
pdf, 337.31 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 266. zasadnutia VV SOV
pdf, 381.03 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 265. zasadnutia VV SOV
pdf, 369.05 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 264. zasadnutia VV SOV
pdf, 316.16 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis z 263. zasadnutia VV SOV
pdf, 313.68 KB | Výkonný výbor SOŠV
Zápis zo 65. VZ SOŠV
pdf, 240.76 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
65. Valné zhromaždenie SOŠV
zip, 10 MB | Valné zhromaždenie SOŠV
64. VZ SOŠV - zápis
pdf, 276.96 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
64. Valné zhromaždenie SOŠV
zip, 21.07 MB | Valné zhromaždenie SOŠV
63. VZ SOŠV - zápis
pdf, 280.02 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
63. Valné zhromaždenie SOŠV
zip, 2.99 MB | Valné zhromaždenie SOŠV
62. VZ SOŠV - zápis
pdf, 356.54 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
62. VZ SOŠV - pozvánka
pdf, 297.94 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
61. VZ SOŠV - zápis
pdf, 407.31 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
60. VZ SOŠV - zápis
pdf, 311.25 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
60. Valné zhromaždenie SOŠV
zip, 5.99 MB | Valné zhromaždenie SOŠV
59. VZ SOŠV - zápis
pdf, 325.27 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
58. VZ SOŠV - zápis
pdf, 365.89 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
57. VZ SOŠV - zápis
pdf, 253.05 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
57. Valné zhromaždenie SOSV
zip, 1.85 MB | Valné zhromaždenie SOŠV
56. VZ SOŠV zápis a uznesenie
pdf, 294.5 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
56. Valné zhromaždenie SOSV
zip, 7.24 MB | Valné zhromaždenie SOŠV
55. VZ SOŠV zápis a uznesenie
PDF, 311.19 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
54. VZ SOŠV zápis a uznesenie
pdf, 258.21 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
53. VZ SOŠV - zápis a uznesenie
PDF, 292.39 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
52. VZ SOŠV zápis a uznesenie
PDF, 354.88 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
51. VZ SOŠV zápis a uznesenie
pdf, 371.71 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
50. VZ SOŠV zápis a uznesenie
pdf, 344.19 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
49. VZ SOŠV zápis a uznesenie
pdf, 342.11 KB | Valné zhromaždenie SOŠV
Zápis zo zasadnutia DR SOŠV zo dňa 30.03.2021
pdf, 213.88 KB | Dozorná rada SOŠV
Zápis zo zasadnutia DR SOŠV zo dňa 28.11.2023
pdf, 255.77 KB | Dozorná rada SOŠV
Zápis zo zasadnutia DR SOŠV zo dňa 27.11.2019
pdf, 206.75 KB | Dozorná rada SOŠV
Zápis zo zasadnutia DR SOŠV zo dňa 26.04.2023
pdf, 227.69 KB | Dozorná rada SOŠV
Zápis zo zasadnutia DR SOŠV zo dňa 26.04.2022
pdf, 418.55 KB | Dozorná rada SOŠV
Zápis zo zasadnutia DR SOŠV zo dňa 16.04.2019
pdf, 189.27 KB | Dozorná rada SOŠV
Zápis zo zasadnutia DR SOŠV zo dňa 15.11.2022
pdf, 248.25 KB | Dozorná rada SOŠV
Zápis zo zasadnutia DR SOŠV zo dňa 11.12.2020
pdf, 255.49 KB | Dozorná rada SOŠV
Zápis zo zasadnutia DR SOŠV zo dňa 09.12.2021
pdf, 561.16 KB | Dozorná rada SOŠV
Zápis zo zasadnutia DR SOŠV zo dňa 02.06.2020
pdf, 268.9 KB | Dozorná rada SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque