Predsedníctvo SAO

Michal Martikán

Michal Martikán

predseda

 

profil športovca

Dominik Hrbatý

Dominik Hrbatý

podpredseda

 

profil športovca

Zuzana Žirková 

Zuzana Žirková 

člen výkonného výboru

 

profil športovca

Martina Halinárová

Martina Halinárová

člen výkonného výboru

 

profil športovca

Matej Beňuš

Matej Beňuš

člen výkonného výboru

 

profil športovca

René Pucher 

René Pucher 

člen výkonného výboru

 

profil športovca

Slavomír Kňazovický

Slavomír Kňazovický

člen výkonného výboru

 

profil športovca

Martina Gogolová Kohlová

Martina Gogolová Kohlová

člen výkonného výboru

 

profil športovca

Samuel Piasecký

Samuel Piasecký

člen výkonného výboru

 

profil športovca

Juraj Tarr

Juraj Tarr

člen výkonného výboru

 

profil športovca

Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola